Verificări Tehnice Periodice în Iași

Asigurăm operațiunile de verificare tehnică ale centralei termice care se efectuează la maximum 2 ani. VTP-ul este o operaţie necesară şi obligatorie, în primul rând pentru a evita dezastre materiale sau chiar pierderi de vieţi omeneşti generate de utilizarea unor echipamente ce nu au fost instalate corespunzător sau care nu funcţionează în maximă siguranţă.

O centrală termică ce funcționează pe o lungă perioadă de timp alimentând cu apă caldă si caldură poate ajunge la uzura pieselor sau poate prezenta disfuncționalități  în urma depunerilor de calcar sau de rugină. Verificarea tehnică periodică sau VTP-ul  constă in operațiuni de verificare vizuală și auditivă ale anumitor componente din centrală,  verificarea presiunii de aer din vasul de expansiune, efectuarea de teste pentru a observa felul cum funcționeaza centrala pe caldură si apă caldă, efectuarea analizei gazelor de ardere cu ajutorul analizorului de noxe.  Raportul de verificare este tipizat si contine pe langă datele măsurate ale centralei, identificarea centralei (model, serie, putere) numele și adresa deținătorului, semnături, ștampile. Inginerul RVT, în urma interpretării datelor iți poate spune si alte detalii in afara de “admis”. Te poate avertiza cand randamentul centralei termice incepe să scadă sau dacă e necesară o curațare chimică a centralei termice.

Verificarea tehnică periodică este obligatorie, conform legislatiei o data la maximum 2 ani.